Izčrpana nafta(sodi):
6,880,385,600

Populacija sveta:
6,880,385,600

3D lenticular print

FEKTI

3D Globina – »3D Depth«:

Učinek, ki dela predmete večplastne, z nalogo dodati iluzijo globine in perspektive. Za razliko od običajnega 2-dimenzionalnega dizajna, se z uporabo učinka »3D Globine« omogoča grafiki večja realnost. 3D učinek je mogoče vključiti v večino slik ali oblikovnih slogov. Namig: Izbira barv in njihova postavitev igrata veliko vlogo pri optimalnem 3D učinku. Najboljši rezultati se dosegajo, v primeru uporabe nevtralnih barv v ozadju ter svetlejših barv v ospredju.
3D lenticular print

»Flip-flop«:

Učinek, ki v svoji najpreprostejši obliki, vsebuje dve sliki in jih pokaže gledalcu ločeno, s tem ko se njegov zorni kot spreminja. Slike lahko vsebujejo tudi več kakor en »flip-flop« učinek hkrati. Namig: Za ohranitev ostrega kontrasta med elementi, je priporočljivo omejiti »flip-flop« na le dve sliki. Najbolj dramatična vizualna predstavitev bo rezultat uporabe manjšega števila okvirjev. V »flip-flop« načinu, je priporočljiva uporaba manj kakor treh slik. Manj je zagotovo več.
3D lenticular print flip flop

Gibanje – »Motion«:

Učinek, ki uporablja izbrane vrhunce –sličice iz animiranih ilustracij, videa ali filma. Sličice ali posamezni okvirji so gledalcu prikazani kot zaporedje skozi čas. Opazovalcu je dan vtis gibanja iz enega okvirja v drugega. Namig: Kljub uporabi vseh video formatov, je »DB« najboljši vir materiala za zagotavljanje visoke kakovosti gibanja.
3D lenticular print motion

»Zoom«:

Učinek, ki daje opazovalcu vtis, da se predmet giblje bodisi iz ospredja v ozadje, bodisi iz ozadja v ospredje, ali pa postaja vedno večji oziroma manjši. Namig: Najbolšji »zoom« učinek je ustvarjen v primeru uporabe hladnih, temnejših barv za ozadje in toplejših, lažjih tonov za element v gibanju.
3D lenticular print zoom

Kombinacija – »Combination«:

Učinek, ki prepleta dva različna učinka. Na občinstvo se odraža kot velik vizualni pojav.
3D lenticular ptint combination

»Morphing«:

Učinek, ki se začne z eno sliko, katera se stopenjsko preoblikuje v drugo, morda nesorodno, sliko. Namig: Pomembno je, da sta sliki podobne oblike in barvne gostote. Element, ki ni dovolj podoben drugemu, lahko namreč povzroči da se ena sliko pojavi rahlo nad drugo (znano kot »Ghosting«).
3D lenticular print morphing

Atelje Gobec

Vse pravice pridržane 2010